PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Mănești este situată în partea de vest a Județului Dâmbovița și este constituită din satele:

 • Mănești
 • Drăgăești Pământeni
 • Drăgăești Ungureni

Se afla la 15 km de Municipiul Târgoviște și este intersectat de DN 72 A pe o lungime de 4,5 km și de DJ 702 B pe o lungime de 6,5 km. Relieful comunei este de deal pe o suprafață de 2500 hectare de lunca râului Dâmbovița pe o suprafață de 1300 hectare și este străbătut de râul Dâmbovița, de pâraiele Valceiul și Aninoșița.

Suprafața totală a comunei  este de 3778 hectare din care 1985 hectare păduri, 167 hectare pășuni naturale, 403 hectare arabil, 458 hectare livezi și 765 hectare alte terenuri.

AȘEZAREA GEOGRAFICĂ

Comuna Mănești este situată în partea de vest a județului Dâmbovița
Se află la 15 km de Municipiul Târgoviște și este intersectat de DN 72 A pe o lungime de 4,5 km și de DJ 702 B pe o lungime de 6,5 km.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE ZONEI

 • Agricultură (pomicultură, zootehnie)
 • Extracție petrol
 • Silvicultură
 • Olăritul
 • Fabricat cărămidă din lut
  Creșterea animalelor

ACTIVITĂȚI ECONOMICE PRINCIPALE

 • Exploatarea petrolului
 • Prelucrarea lemnului
 • Pomicultură
 • Exploatarea agregatelor minerale

EVENIMENTE LOCALE

 • Târg săptămânal – vinerea
 • Târgul Olarilor – 29 iunie
 • Ziua comunei „Rusaliile”

FACILITĂȚI OFERITE INVESTITORILOR

 • Apă curentă
 • Energie electrică
 • Căi de comunicații
 • Scutire impozite timp de un an

PROIECTE DE INVESTIȚII

 • Sală de sport în satul Drăgăești-Pământeni
 • Sală festivitate în satul Mănești
 • Canalizare menajeră și stație de epurare
 • Amenajarea și modernizarea sistemului de drumuri și ulițe comunale
 • After School – Drăgăești-Pământeni
 • Dotare Cămin Cultural – Drăgăești-Ungureni